Produktionsresultat i svenska odlingar av energiskog - sammanställning av resultat från enkätundersökning

Författare
Thord Ohlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., Inst. för ekologi och miljövård, Avd. för energiskog 1986 Sverige, Uppsala 76 sidor. : diagr., tab.