Produktionsstrategi vid Volvo Lastvagnar, Produktion Göteborg

Författare
Annika Kopp
(Annika Kopp, Anna Karin Peterson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1997 Sverige, Luleå