Produktoptimering genom strategiskt val av material och värmebehandlingsprocess

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin och Hans Kristofferssen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVF 1998 Sverige, Mölndal 230 sidor.