Professional driving, smoking and lung cancer - a case-referent study - ASF 591

Författare
Lena Damber
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Onkologiskt centrum, Regionsjukhuset i Umeå 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Umeå 15 sidor., 25 ref.