Professionella samtal med barn - förhållningssätt, metoder och övningar

Författare
Magnus Nilsson Tapper
(Magnus Nilsson Tapper.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2021 Sverige, Lund 225 sidor 23 cm 978-91-44-12877-1