Professionella samtal - konsten att leda medarbetarsamtal

Skolan är först och främst ett kunskapscentrum, men vi får inte glömma att läraren måste finnas där för att stötta och stärka sina elever så att de kan utveckla sin kunskapsinhämtning. När du samtalar utifrån styrkor bidrar du till en positiv och harmonisk skolmiljö för dina elever. De trivs, stärks och åstadkommer goda resultat. Vinnarna är många, inte minst du själv. Låt eleverna se sina möjligheter. Använd ditt främsta verktyg – Samtalet!

Författare
John M. Steinberg
(John Steinberg foto: Johan Laserna.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups utbildning 2008 Sverige, Malmö, Slovenien 127 sidor. ill. 25 cm 978-91-40-66093-0
Gleerups utbildning 2008 Sverige, Malmö, Slovenien 127 sidor. ill. 25 cm 978-91-40-66095-4
Gleerups utbildning 2008 Sverige, Malmö, Slovenien 127 sidor. ill. 25 cm 978-91-40-66096-1
Steinbergs Utbildning 2008 Sverige 127 sidor 978-91-88822-52-9