Profetian

Författare
Simon Scarrow
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media 2014 Sverige 978-91-87031-21-2
Historiska media, Scandbook 2013 Sverige, Lund, Falun 428 sidor. 18 cm 978-91-7545-030-8
Historiska media, Scandbook 2012 Sverige, Lund, Falun 428 sidor. 24 cm 978-91-86297-96-1