Proficiency testing programme - food chemistry - trace elements in food, round T-16, simulated diet : April-March 2008

Författare
Christina Åstrand
(Christina Åstrand and Lars Jorhem)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 28 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 33 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 29 sidor. : tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 32 sidor.
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 23 sidor.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 24 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan