Proficiency testing programme - food chemistry - vitamins in foods, round V-5 : UHT milk, fruit purée : September - October 2007

Författare
Hanna Sara Strandler
(Hanna Sara Strandler and Anders Staffas)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 24 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 19 sidor. : diagr., tab.