Proficiency testing programme - food chemistry - nutritional components of food : round N-39, March-April 2007

Författare
Leonardo Merino
(Leonardo Merino and Mailani Åström)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 23 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 36 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 36 sidor. : diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan