Proficiency testing - microbiology - food, January 2008

Originaltitel
Interkalibrering av laboratorier, mikrobiologi - livsmedel, januari 2008 Engelska
Författare
Christina Normark
(Christina Normark, Kirsi Mykkänen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2007 2008 Sverige, Uppsala 40 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 36 sidor. diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 40 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 38 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 47 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 36 sidor. : diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan