Proficiency testing - drinking water microbiology, 2008:1, march

Originaltitel
Interkalibrering av laboratorier, mikrobiologi - dricksvatten
Författare
Tommy Šlapokas
(Tommy Šlapokas, Christina Gunnarsson and Anna Jentzen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 33 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 37 sidor. diagr., tab.
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 41s. : tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 41 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 45 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 33 sidor. : tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan