Program för tjugotredje Allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 19-24 juni 1930 - fastställt av Kungl. Maj:t den 1 februari 1929

Författare
Allmänna svenska lantbruksmötet Stockholm 1930
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1929 Sverige, Stockholm 81 sidor., [1] vikt karta