Projekteringsunderlag för skolbyggnader för grundskolan H. 15, Inventering av monteringsfärdiga trähus

Författare
Nils Antoni
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
V. Petterson 1969 Sverige, Stockholm, Stockholm 49 sidor. ill.