Projektet Hållbar affärsutveckling - - en följeforskningsbaserad delstudie av ett delprojekt inom InnoWent

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2010 Sverige, Falun