Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellannäringsliv och högskola

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2007 Sverige, Falun