Projektinriktad kontroll 2004 - ursprung och identitet av kött infört från annat EU-land

Författare
Helena Storbjörk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 11 sidor.