Projektmetodik - forskarnyckel för folkbildare : ett servicematerial från skolöverstyrelsen författad av Jan-Anders Hedenquist

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolöverstyrelsen 1988 Sverige, Stockholm 41 sidor. : bil. 91-7662-417-X