Projektstudie över kraft-värme produktion vid spånförbränning för Tarkett AB, Hanaskog

Författare
Pål Carlquist
(Pål Carlquist, Mats Lundström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Lund 128, ca [30] sidor.