Promemoria med redogörelse för arbetsuppgifterna för viss personal inom statens fasta maskinanläggningar

Författare
1959 års maskinklassificeringsgrupp
(Avgiven av 1959 års maskinklassificeringsgrupp i februari 1960.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige, Stockholm 67 sidor. tab.