Promotion - a behavioral view

Författare
Harper W. Boyd
(Harper W Boyd, Jr., Sidney J. Levy.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall 1967 USA, Englewood Cliffs, N.J 115 sidor.