Propedeutisk kurs i botanik

Författare
Torsten Lagerberg
(T. Lagerberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
skogshögskolan 19uu Sverige, Stockholm 92 sidor.