Prosa - 1925-1943

Författare
Elmer Diktonius
(Red. av Olof Enckell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1956 Sverige, Stockholm, Finland 356 sidor.