Prosten Lars Lewi Laestadii Kyrko-Postilla

Författare
Lars Levi. Laestadius
(Lars Lewi Laestadius öfversättning från finskan af J. F. H.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oskar Grönroos 1901 Finland, Tammerfors XI, 584, (4) sidor.