Protektionism eller lojalitet? - Svenska musikerförbundet och utlänningarna åren 1933-1945

Författare
Paul Stempel
(Paul Stempel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska musikerförbundet 2007 Sverige, Stockholm 157 sidor. ill. 978-91-633-0706-5