Protocoller och handlingar, rörande ett emellan hofmarslaken, landshöfdingen...baron, herr Eric Johansson Boye, och Norra Wedbo härads-rätt å första rättegångsdagen af laga sommar-tinget vid Hullaryd d. 28 maji 1811 förefallit uppträde

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1811 Sverige, Jönköping