Protocoller och handlingar uti rättegångarne emellan torparen Nils Johansson i Fjerrestad, och majoren wälborne herr Daniel I. Ehrenborg, samt emellan den sednare, jämte desz betjent Carl Ahlstköm ! , och juris docenten herr J.W. Löfmark - Lund. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet. 1797.

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Berling 1797 Sverige, Lund [02] , 110 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan