Protocoller och handlingar uti rättegångarne emellan torparen Nils Johansson i Fjerrestad och majoren wälborne herr Daniel J. Ehrenborg, samt emellan den sednare jämte dess betjent Carl Ahlström och juris docenten herr J. W. Löfmark

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
u. å. , Lund [2], 110 s