Protokoll hållit i Uddewalla den 10 juli 1860 wid ordinarie bolagsstämma med delägare i Götheborgs och Bohus läns brandstods-bolag å landet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1861 Sverige, Uddevalla 12 sidor.