Provfiske i Emåns vattensystem 1998 - en inventering av fiskarternas utbredning

Författare
Bob Lind
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige, Jönköping 106 sidor.