Provningsjämförelse - EOX och PBS i avlopps- och ytvatten

Författare
Margaretha Adolfsson-Erici
(Margaretha Adolfsson-Erici, Erik Gravenfors, Cajsa Wahlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för tillämpad miljöforskning 1994 Sverige, Solna 14 sidor. : diagr., tab.