Psalmer till begagnande vid allmän gudstjänst samt i skola och hem

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1899 Sverige, Stockholm 246 sidor.