Psychosophy - själsläran : själen, dess natur, förhållande och framträdande i mänskligt förkroppsligande

Författare
Cora L. V. Richmond
(Cora L. V. Scott Richmond oavkortad översättning från amerikanska originalet ...: Arthur Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wärendsbladets förlag, E. Lindströms söner 1961 Sverige, Moheda, Alvesta 164 sidor. ill.