Psychtherapy with schizophrenics

Författare
Eugene Brody
(Eugene Brody & Fredrick C. Redlich introduction by Robert P. Knight)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
International Univ. Press 1952 USA, New York 245 sidor.