Psykoanalys och kulturkritik - essäer om begär, språk och myndighet

Författare
Göran Dahl
(Göran Dahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings bokförl. Symposion 1992 Sverige, Stockholm, Stehag, Stehag 147 sidor. 22 cm