Psykosocial arbetsmiljö - förslag till forskningsprogram för byggnadsbranschen

Författare
Jan Forslin
(Jan Forslin, Reine Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 49 sidor. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan