Public philosophy in a new key Vol. 1, Democracy and civic freedom

Författare
James Tully
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 2008 Storbritannien, Cambridge xv, 360 sidor. 978-0-521-44961-8, 978-0-521-72879-9