Public philosophy in a new key Vol. 2, Imperialism and civic freedom

Författare
James Tully
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 2008 Storbritannien, Cambridge xv, 355 sidor. 978-0-521-44966-3, 978-0-521-72880-5