Pufendorf och det historiska argumentet - senmoderna reflektioner utifrån ett tidigmodernt fenomen : installationsföreläsning Lund den 4 mars 2005

Författare
Kjell Å Modéer
(Kjell Å Modéer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris, Media-tryck 2005 Sverige, Lund, Lund 44 sidor. ill. 21 cm