Puzzle - vers

Författare
Martin Anfält
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmogeförl. 1948 Sverige, Vetlanda 48 sidor.