Pyrrhosorus, eine neue marien Pilzgattung - Mit einer Tafel. Mitgetheilt am 12 Sept. 1900

Författare
Hans Oscar Juel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1901 Sverige, Stockholm