Pyttesmå ändringar - radikala scenbyten

Författare
(Redaktion: Lena Aulin....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan. Lärarutbildningen, Svenska filminstitutet 2002 Sverige, Malmö, Stockholm 118 sidor.
Svenska filminstitutet 2002 Sverige 118