Quæ sit generalium et specialium inter ipsa ratio, disquisitio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Elias Augustus Carlsten et Otto Th. Fab. v. Feilitzen Ostrogothi. In auditorio Gust. die XV Junii MDCCCXLII Pars II

Författare
Elias August Carlsten
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1842 Sverige, Upsaliae, excudebant regiæ academiæ typographi [2], sidor. 17-32.; 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan