Queerhandbok för konstnärer

Författare
Leif Holmstrand
(Leif Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstitutet, Livonia Print 2019 Sverige, Malmö, Riga 87 sidor illustrationer 22 sidor 978-91-519-3080-0