Quisling - en norsk tragedie

Författare
Hans Fredrik Dahl
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 2004 Norge, Oslo 511 sidor. : ill. 82-03-22710-4