Qwällen i skogen m. fl. stycken jemte reseminnen samt öfversättningar efter Lamartine, Victor Hugo, Giuseppi Barbieri m.fl

Författare
Rudolf Cederström
(Af R. Cdm. förf. af spanioren i Särna.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ad. Bonnier, Hörberg 1843 Sverige, Stockholm, Stockholm 96 sidor. 12:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan