R&D, patenting and firms' economic performance - study on the panel data of Finnish manufacturing firms

Författare
Olavi Lehtoranta
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistics Finland 1999 Finland, Helsinki 97 sidor. : diagr., ill., tab. 951-727-556-0