Räcke vid sakristians ingång i Sollentuna kyrka - antikvarisk kontroll Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Eva Wallström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns museum 2002 Sverige, Stockholm 10 sidor. ill.