Räcker pengarna på din gård? - planering - budgetering - uppföljning

Författare
Leif Berndtsson
(Leif Berndtsson, Nils-Åke Carlsson, Inger Ånebrink teckningar: Olle Nessle.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1985 Sverige, Stockholm, Borås 127 sidor. ill., tab. 30 cm
LT 1985 Sverige, Stockholm 23 sidor. 91-36-88587-8, 91-36-02193-8
LT 1985 Sverige, Stockholm 31 sidor. 91-36-88588-6, 91-36-02193-8