Rädda Molly - en berättelse om mobbaren Molly Rädda Vilda : en berättelse om den utsatta Vilda

En bok för mindre barn som ger insikt om mobbning.

Läser man boken från ena hållet får man veta varför mobbaren Molly mobbar. Genom att vända på boken och läsa från andra hållet får man följa Vilda och hur hon drabbas av Mollys mobbning.

Författare
Carina Wilke
(Carina Wilke, text Katarina Dahlquist, bild.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Barn- och ungdomslitteratur, Vändbara böcker, Bilderböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lilla e, Alfaprint 2008 Sverige, Täby, Sundbyberg 18, 18 sidor. färgill. 25 cm 978-91-976257-5-3
Lilla e nnnn 978-91-984053-8-5